فصل 1 فصل 2 فصل 4 فصل 5  
 

 


قانون اهم
مدارهای ساده ی الکتریکی
تفاوت مدارهای متوالی و موازی
اثر ترموالکتریک
آشنایی با انواع فیوز
تغییر مقاومت الکتریکی با دما
آشنایی با پتانسیومتر
قانون جریان کیرشهف
ساخت پیل و آشنایی با ساختمان باتری
مقایسه ی مقاومت درونی دو باتری نو کهنه
براورد نیروی مغناطیسی بین دو آهنربا


بررسی رابطۀ بین ولتاژ و جریان
بررسی رابطۀ بین ولتاژ و جریان در مدار متوالی
بررسی قانون اهم
بررسی مواد از نظر الکتریکی
به هم بستن مقاومت ها به طور متوالی
به هم بستن مقاومت ها به طور موازی
پیل الکترولیتی
تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی
تقسیم جریان در مدار موازی
توان الکتریکی در مدار تک حلقه
جریان در مدار متوالی
جریان در مدار موازی
عوامل موثر بر مقاومت ویژه

کیت ساخت مدار     *
میکرو موج

آشنایی با مدارهای یکپارچه
آشنایی با نحوه ی کار ولت سنج
باتری های خورشیدی
برق یا الکتریسیته در بدن انسان
نگاهی دوباره به باتری ها
• آزمون تشریحی
• آزمون چندگزینه ای
    * برنامه لازم جهت مشاهده فایلهای با پسوند jar را از اینجا دانلود نمایید