اخبار
فيزيك 2، پايه يازدهم، فصل سوم، ويراست اول جهت دريافت نظرات دوشنبه 4 ارديبهشت 1396
راهنماي معلم فیزیک 1 پايه دهم، فصل پنجم دوشنبه 16 اسفند 1395
كارگاه آموزشي مفاهيم فيزيك (فشار)برگزارشد دوشنبه 16 اسفند 1395
برگزاري اولين كارگاه ملي آموزش علوم شنبه 2 بهمن 1395
راهنماي معلم فیزیک 1 پايه دهم، فصل چهارم دوشنبه 20 دي 1395
نگاهی به برنامه، اهداف و ویژگی‌های کتاب نونگاشت فیزیک یک، پایه دهم دوشنبه 29 آذر 1395
راهنماي معلم فیزیک 1 پايه دهم، فصل سوم سه‌شنبه 9 آذر 1395
بودجه بندي پيشنهادي فصل دوم- فيزيك 1 - سال تحصيلي 96-1395 چهارشنبه 5 آبان 1395
آزمون پيشنهادي فصل اول فيزيك 1 پايه دهم چهارشنبه 5 آبان 1395
راهنماي معلم فیزیک 1 پايه دهم، فصل اول سه‌شنبه 27 مهر 1395
راهنماي معلم فيزيك 1 فصل دوم سه‌شنبه 27 مهر 1395
بارم بندي فيزيك 1 پايه دهم دوشنبه 26 مهر 1395
بستۀ آموزشی فیزیک 1 پایه دهم، با کتاب های کار انتشارات مدرسه تکمیل می شود. شنبه 3 مهر 1395
فايل نهايي كتاب فيزيك 1 رشته هاي علوم تجري و رياضي و فيزيك چهارشنبه 3 شهريور 1395
فصل سوم فيزيك 1 پايه دهم- ويراست دوم دوشنبه 18 مرداد 1395
فصل دوم فيزيك 1 پايه دهم- ويراست دوم شنبه 2 مرداد 1395
فصل اول فيزيك 1 پايه دهم- ويراست دوم سه‌شنبه 15 تير 1395
دريافت pdf كتاب هاي علوم تحربي در سال تحصيلي 95 -96 سه‌شنبه 8 تير 1395
پيش نويس فصل سوم فيزيك 1 پايه دهم سه‌شنبه 1 تير 1395
پيش نويس فصل پنجم (ويژه رشته رياضي فيزيك) فيزيك 1 پايه دهم سه‌شنبه 25 خرداد 1395
پيش نويس فصل چهارم فيزيك 1 پايه دهم چهارشنبه 5 خرداد 1395
پيش نويس فصل هاي اول و دوم فيزيك 1 پايه دهم سه‌شنبه 21 ارديبهشت 1395
جدول ساعات دروس رشته های نظری دوره متوسطه دوم سه‌شنبه 25 اسفند 1394
برگزاری کارگاه آموزشي آموزشگران علوم چهارشنبه 28 بهمن 1394
چهارمين نشست واحد تحقيق و توسعه علوم پايه برگزار شد شنبه 3 بهمن 1394
سومين نشست گروه تحقيق و توسعه علوم پايه برگزار شد دوشنبه 7 دي 1394
دومين نشست گروه تحقيق و توسعه علوم پايه برگزار شد دوشنبه 16 آذر 1394
سومين نشست واحد تحقيق و توسعه علوم پايه در 29 آذرماه سه‌شنبه 10 آذر 1394
معرفي كتاب "بيوفيزيك به زبان ساده عنوان " دوشنبه 2 آذر 1394
مجموعه پنج جلدي المپياد فيزيك (از مقدماتي تا پيشرفته) دوشنبه 27 مهر 1394