اخبار
مولف کتاب فيزیک: هدف نهايي آموزش و پرورش استقلال در يادگيری است شنبه 28 بهمن 1396
نشست تخصصي " آموزش فيزيك با رويكرد پديده محور " برگزار شد. دوشنبه 23 بهمن 1396
گزارش دومين كارگاه آموزش علوم با رويكرد كاوشگري شنبه 21 بهمن 1396
راهنماي معلم فيزيک 2 پايه يازدهم، فصل دوم(جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم) شنبه 13 آبان 1396
بارم‌بندي درس فيزيك 2 پايه يازدهم و بارم‌بندي درس فيزيك 1ـ پايه دهم دوشنبه 24 مهر 1396
گزارش اولين همايش آموزش زمين شناسي " منابع معدني ،زير بناي تمدن وتوسعة صنعتي" يكشنبه 23 مهر 1396
اولين همايش زمين شناسي"منابع معدني ،زير بناي تمدن وتوسعة صنعتي" برگزار مي شود يكشنبه 16 مهر 1396
راهنماي معلم فيزيک 2 پايه يازدهم، فصل اول(الكتريسيته ساكن) چهارشنبه 5 مهر 1396
فيزيك 2 پايه يازدهم رشته علوم تجربي، سال تحصيلي 97-1396 دوشنبه 30 مرداد 1396
فيزيك 1 پايه دهم رشته هاي رياضي فيريك و علوم تجربي، سال تحصيلي 97-1396 سه‌شنبه 24 مرداد 1396
فيزيك 2 پايه يازدهم رشته رياضي فيزيك، سال تحصيلي 97-1396 سه‌شنبه 24 مرداد 1396
فيزيك 2، پايه يازدهم، فصل پنجم، ويراست اول جهت دريافت نظرات دوشنبه 29 خرداد 1396
فيزيك 2، پايه يازدهم، فصل چهارم، ويراست اول جهت دريافت نظرات يكشنبه 24 ارديبهشت 1396
فيزيك 2، پايه يازدهم، فصل دوم، ويراست اول جهت دريافت نظرات شنبه 16 ارديبهشت 1396
راهنماي معلم فیزیک 1 پايه دهم، فصل پنجم شنبه 9 ارديبهشت 1396
فيزيك 2، پايه يازدهم، فصل اول، ويراست اول جهت دريافت نظرات شنبه 9 ارديبهشت 1396
فيزيك 2، پايه يازدهم، فصل سوم، ويراست اول جهت دريافت نظرات دوشنبه 4 ارديبهشت 1396
كارگاه آموزشي مفاهيم فيزيك (فشار)برگزارشد دوشنبه 16 اسفند 1395
برگزاري اولين كارگاه ملي آموزش علوم شنبه 2 بهمن 1395
راهنماي معلم فیزیک 1 پايه دهم، فصل چهارم دوشنبه 20 دي 1395
نگاهی به برنامه، اهداف و ویژگی‌های کتاب نونگاشت فیزیک یک، پایه دهم دوشنبه 29 آذر 1395
راهنماي معلم فیزیک 1 پايه دهم، فصل سوم سه‌شنبه 9 آذر 1395
بودجه بندي پيشنهادي فصل دوم- فيزيك 1 - سال تحصيلي 96-1395 چهارشنبه 5 آبان 1395
آزمون پيشنهادي فصل اول فيزيك 1 پايه دهم چهارشنبه 5 آبان 1395
راهنماي معلم فیزیک 1 پايه دهم، فصل اول سه‌شنبه 27 مهر 1395
راهنماي معلم فيزيك 1 فصل دوم سه‌شنبه 27 مهر 1395
بارم بندي فيزيك 1 پايه دهم دوشنبه 26 مهر 1395
بستۀ آموزشی فیزیک 1 پایه دهم، با کتاب های کار انتشارات مدرسه تکمیل می شود. شنبه 3 مهر 1395
فايل نهايي كتاب فيزيك 1 رشته هاي علوم تجري و رياضي و فيزيك چهارشنبه 3 شهريور 1395
فصل سوم فيزيك 1 پايه دهم- ويراست دوم دوشنبه 18 مرداد 1395