اخبار
نگاهي كوتاه و اجمالي به برنامه و اهداف فصل هاي فيزيك 3 پايه دوازدهم چهارشنبه 25 مهر 1397
بارم بندي فيزيك 3 پايه دوازدهم چهارشنبه 11 مهر 1397
فيزيك 3 پايه دوازدهم رشته علوم تجربي چهارشنبه 24 مرداد 1397
فيزيك 3 پايه دوازدهم رشته رياضي فيزيك چهارشنبه 24 مرداد 1397
فيزيك (3) پاية دوازدهم ، فصل پنجم: آشنايي با فيزيك اتمي (ويراست اول) شنبه 23 تير 1397
فيزيك (3) پاية دوازدهم ، فصل اول: حركت در راستاي خط راست (ويراست دوم) شنبه 2 تير 1397
دومين نشست كشوري كارگاه آموزش علوم تجربي با رويكرد كاوشگري(IBSE) در شيراز برگزار شد سه‌شنبه 18 ارديبهشت 1397
فيزيك (3) پاية دوازدهم ، فصل اول: حركت در راستاي خط راست دوشنبه 28 اسفند 1396
راهنماي فيزيك 2 يكشنبه 27 اسفند 1396
راهنماي معلم فیزیک 1 پايه دهم، منطبق با كتاب درسي سال تحصيلي 98-1397 شنبه 12 اسفند 1396
مولف کتاب فيزیک: هدف نهايي آموزش و پرورش استقلال در يادگيری است شنبه 28 بهمن 1396
نشست تخصصي " آموزش فيزيك با رويكرد پديده محور " برگزار شد. دوشنبه 23 بهمن 1396
گزارش دومين كارگاه آموزش علوم با رويكرد كاوشگري شنبه 21 بهمن 1396
راهنماي معلم فيزيک 2 پايه يازدهم، فصل دوم(جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم) شنبه 13 آبان 1396
بارم‌بندي درس فيزيك 2 پايه يازدهم و بارم‌بندي درس فيزيك 1ـ پايه دهم دوشنبه 24 مهر 1396
گزارش اولين همايش آموزش زمين شناسي " منابع معدني ،زير بناي تمدن وتوسعة صنعتي" يكشنبه 23 مهر 1396
اولين همايش زمين شناسي"منابع معدني ،زير بناي تمدن وتوسعة صنعتي" برگزار مي شود يكشنبه 16 مهر 1396
راهنماي معلم فيزيک 2 پايه يازدهم، فصل اول(الكتريسيته ساكن) چهارشنبه 5 مهر 1396
فيزيك 2 پايه يازدهم رشته علوم تجربي، سال تحصيلي 97-1396 دوشنبه 30 مرداد 1396
فيزيك 1 پايه دهم رشته هاي رياضي فيريك و علوم تجربي، سال تحصيلي 97-1396 سه‌شنبه 24 مرداد 1396
فيزيك 2 پايه يازدهم رشته رياضي فيزيك، سال تحصيلي 97-1396 سه‌شنبه 24 مرداد 1396
فيزيك 2، پايه يازدهم، فصل پنجم، ويراست اول جهت دريافت نظرات دوشنبه 29 خرداد 1396
فيزيك 2، پايه يازدهم، فصل چهارم، ويراست اول جهت دريافت نظرات يكشنبه 24 ارديبهشت 1396
فيزيك 2، پايه يازدهم، فصل دوم، ويراست اول جهت دريافت نظرات شنبه 16 ارديبهشت 1396
راهنماي معلم فیزیک 1 پايه دهم، فصل پنجم شنبه 9 ارديبهشت 1396
فيزيك 2، پايه يازدهم، فصل اول، ويراست اول جهت دريافت نظرات شنبه 9 ارديبهشت 1396
فيزيك 2، پايه يازدهم، فصل سوم، ويراست اول جهت دريافت نظرات دوشنبه 4 ارديبهشت 1396
كارگاه آموزشي مفاهيم فيزيك (فشار)برگزارشد دوشنبه 16 اسفند 1395
برگزاري اولين كارگاه ملي آموزش علوم شنبه 2 بهمن 1395
راهنماي معلم فیزیک 1 پايه دهم، فصل چهارم دوشنبه 20 دي 1395