نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
 
 
اين سايت چه ميزان براي شما مفيد بوده است ؟
خيلي زياد
زياد
تا حدودي
كم
خيلي كممجموعه پنج جلدي المپياد فيزيك (از مقدماتي تا پيشرفته)

مجموعه پنج جلدي المپياد فيزيك (از مقدماتي تا پيشرفته)  كاري از كميته المپياد فيزيك ژاپن

اين مجموعه افزون بر دانش آموزان علاقه مند به شركت در رقابت هاي المپياد فيزيك (مرحله اول، مرحله دوم و مرحله جهاني)، براي دانش آموزاني كه مي خواهند درك عميق تري از مفاهيم و پديده ها و كاربردهاي فيزيك در زمينه هاي مختلف به دست آورند نيز مي تواند مفيد باشد. بيشتر مسئله هاي اين مجموعه به گونه اي طراحي شده اند تا از يك سو بتواند دانش آموزان را به چالش وادارند و از سوي ديگر دانش آموزان بتوانند به كمك محاسبه هاي رياضي نه چندان دشوار و پيچيده، آنها را حل كنند. 

ناشر: انتشارات مدرسهبازگشت به ليست اخبار


دوره ی متوسطه
دوره ی پیش دانشگاهی
كتاب معلم فيزيک 1
کتاب معلم فیزیک 2
راهنماي تدريس نظام قديم
مكانيك
گرما و ترموديناميك
نوسان و موج
شاره ها
الكتريسيته و مغناطيس
نور و موج هاي الكترومغناطيسي
فيزيك جديد
بارم بندی
نمونه پرسش و مسئله
مجله ی رشد فیزیک
آونگ
پشتيبان فيزيك 3 و آزمايشگاه
انجمن فیزیک ایران
آخرین خبرهای فیزیک
ایران نانو
فهرست كتابهاي منتخب رشد
معرفی پایگاه های مناسب
آرشیو اخبار
اتحاديه معلمان فيزيك ايران
هدف ها
فعالیت ها