نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
 
 
اين سايت چه ميزان براي شما مفيد بوده است ؟
خيلي زياد
زياد
تا حدودي
كم
خيلي كممولف کتاب فيزیک: هدف نهايي آموزش و پرورش استقلال در يادگيری است

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي احمدي مولف کتاب فيزيک در همايش ملي «گامي به سوي تحقق توسعه پايدار با رويکرد زيست شناسي شيمي و فيزيک» که در خراسان شمالي برگزار شد.

 اظهار کرد: هدف نهايي آموزش و پرورش استقلال در يادگيري است. وي افزود: آموزش و پرورش بايد براي دانش آموزان دنياي جديدي فراهم کند تا در آينده شهروند خوبي به جامعه تحويل گردد.
احمدي با اشاره به ضرورت استقلال در يادگيري اضافه کرد: آموزش بسته و همگرا آسيب آفرين است و آموزش و پرورش بايد با چالش واگرا دانش آموزان را در مسير استقلال در يادگيري هدايت نمايد.
بازگشت به ليست اخبار


دوره ی متوسطه
دوره ی پیش دانشگاهی
كتاب معلم فيزيک 1
کتاب معلم فیزیک 2
راهنماي تدريس نظام قديم
مكانيك
گرما و ترموديناميك
نوسان و موج
شاره ها
الكتريسيته و مغناطيس
نور و موج هاي الكترومغناطيسي
فيزيك جديد
بارم بندی
نمونه پرسش و مسئله
مجله ی رشد فیزیک
آونگ
پشتيبان فيزيك 3 و آزمايشگاه
انجمن فیزیک ایران
آخرین خبرهای فیزیک
ایران نانو
فهرست كتابهاي منتخب رشد
معرفی پایگاه های مناسب
آرشیو اخبار
اتحاديه معلمان فيزيك ايران
هدف ها
فعالیت ها